Strona główna

Szkoła

Ogłoszenia
Z życia szkoły
Historia
Położenie-dojazd
Kontakt
Dzwonki
Biblioteka
Świetlica
Sport
Dokumenty
Plan lekcji
Nasz patron
 

Administracja

Kierownik gospodarczy
Kadry
Sekretariat
Stołówka
 

Inne

Szkoła marzeń
Native Speakers
eTwinning
Nowa Iwiczna Band
 

Historia Nowej Iwicznej

          Nowa Iwiczna po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku znalazła się pod zaborem pruskim. Władze pruskie zasiedlały ziemie kierując się względami germanizacyjnymi, obronnymi i gospodarczymi. Państwu zależało na zasiedleniu nieużytków, pomnożeniu liczby podatników i dostarczeniu folwarkom robotników. Projektowane wsie miały charakter ulicówek.
          Osiedle Nowa Iwiczna powstało w 1801 roku jako kolonia niemiecka "Neu Ilvesheim", kiedy to zaczęli przybywać pierwsi koloniści, liczyło ono wtedy 15 gospodarstw. Ostatni napływ ludności na te tereny był w 1806 roku. Napływy kolonistów zostały zahamowane przez wybuchy wojen napoleońskich, a także przez utworzenie Księstwa Warszawskiego. Nazwa "Nowa Iwiczna" obowiązuje od 1820 roku. W dniu 30 września 1921 roku został przeprowadzony pierwszy Powszechny Spis Ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa Iwiczna miała wtedy 15 domów i 104 mieszkańców (27 katolików, 75 ewangelików , 2 innego wyznania).
          Obecnie Nowa Iwiczna należy do gminy Lesznowola. Ludność znacznie wzrosła poprzez budowę coraz to większych osiedl i chęć mieszkania na obrzeżach Warszawy.
                                                                                      opracowała: Anna Wolańska
 
..

Herb Gminy Lesznowola

 Gminy Lesznowola

Historia i kalendarium...
 
Dawna nazwa Lesznowoli to Leśna Wola, założenie tej osady na gruntach leśnych samo w sobie wyjaśnia pochodzenie nazwy. Początkowo miejscowość ta była...

zobacz więcej...>

 

Historia naszej szkoły

Rok 1945 -...
 
...koniec II wojny światowej. Nowa Iwiczna zostaje zasiedlona przez Polaków, którzy wprowadzają się do poniemieckich domów. Szkoły nie ma, dzieci uczą się w Piasecznie przy ulicy Świętojańskiej. W 1954 roku w miejscu obecnej plebanii powstaje cztero klasowa szkoła w Starej Iwicznej, której pierwszym kierownikiem jest pan Wiesław Orzeszek. Społeczność Nowej Iwicznej ciągle walczy o szkołę i na przełomie lat 1959/60 mieszkańcy wsi Stara i Nowa Iwiczna adaptują na szkołę poniemiecki czteroizbowy budynek mieszkalny. Ta szkoła jako siedmio a później ośmnoklasowa funkcjonuje do połowy lat 70-ych, a jej kierownikiem zostaje pani Grzędzielewska.
Wieś się jednak rozrasta. Przywrócono szkołę czteroklasową i nie jest już samodzielną placówką, a filią zbiorczej gminnej szkoły w Lesznowoli. Dramatycznie brakuje miejsca, dzieci uczą się na dwie zmiany. Od początku lat 60-ych bardzo aktywnie działa sołtys Nowej Iwicznej pan Józef Rubinowski i zawiązany przez mieszkańców Komitet Budowy Szkoły wspierany przez ówczesną panią kierownik Krystynę Pietrzyk.
Rozpoczynają się starania o zgodę na budowę nowej szkoły. Delegacja jeździ do Sejmu i Komitetu Centralnego PZPR. Nie jest łatwo, a wysiłki mieszkańców niestety nie powiodły się. Jest prawie połowa lat 70-ych, a Pierwszy Sekretarz PZPR w Piasecznie nie wyraża zgody na budowę szkoły- decyzja jest ostateczna. Wszystkie wysiłki społeczności lokalnej zostają zniweczone.
Sprawa szkoły powraca 1989 roku, żyjemy już w innych czasach. Sołtys i radny Bogdan Kaliszewski zostaje zobowiązany przez swoich wyborców i nauczycieli do rozpoczęcia budowy nowej szkoły. Inicjatywę tę czynnie wspierał ówczesny przewodniczący Rady Gminy Lesznowola pan Andrzej Lichocki, oraz radni: Tomasz Gorski i dr Tadeusz Wądołowski.
W końcu udaje się, jest zgoda samorządu gminnego i od tego momentu „świat przyśpiesza”. W 1993 roku zostaje wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowej szkoły, który poświęcił proboszcz Stanisław Hałabuda.
    
1 września 1995 roku w Nowej Iwicznej zostaje otwarta pierwsza część szkoły podstawowej.
Początki były kameralne. W pierwszym roku w nowej szkole w klasach 0- VII uczyło się 180 uczniów, zatrudnionych było 15 nauczycieli, a księgozbiór biblioteki szkolnej liczył 800 woluminów. W 1997 roku zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna, a w 1999 drugie skrzydło. Projektanci i budowniczowie nie uwierzyliby, że w budynku przewidzianym na 400 uczniów, uczy się ich ponad ośmióset. Ostatni rocznik, który rozpoczynał naukę w „starej szkole” a ukończył w nowej to absolwenci, rocznik 2002/2003.
Warto, żeby nowi mieszkańcy ciągle napływający do Nowej Iwicznej pamiętali, że szkoła ta powstała dzięki marzeniom i wysiłkom tych, którzy mieszkali tu od lat i w zasadzie pozostali bezimienni. Na pewno nie można zapomnieć byłego sołtysa pana Józefa Rubinowskiego, pani dyrektor Krystyny Pietrzyk, byłego radnego i naszego długoletniego sołtysa Bogdana Kaliszewskiego i Andrzeja Lichockiego bo to oni dzielnie wspierali mieszkańców, którzy chcieli, żeby ich dzieci chodziły do szkoły na miarę XX i XXI wieku.
Dzisiaj nasza szkoła znowu ma powody do radości, mamy boisko, jakiego może nam pozazdrościć wiele szkół. Pamiętajmy, że niczego byśmy nie osiągnęli gdyby nie ścisła współpraca i ogromne wsparcie Rady Gminy i pani wójt Jolanty Batyckiej- Wąsik, na jakie zawsze możemy liczyć.

                                               Opracowały: Zofia Joanna Piasecka i Barbara Przytarska

Dyrektorzy

            Dyrektorzy w latach 1954-2007

Wiesław Orzeszek (od 1954r do- brak danych)
Grzędzielewska (od - brak danych do 1976r.)
Krystyna Pietrzyk ( 1976 - 1999)
Robert Bachurewicz (1999- grudzień 2003)
p.o Monika Rutkowska ( grudzień 2003-sierpień 2004)
Bronisława Pakier (2004- marzec2006)
p.o Paweł Żurowski ( marzec 2006-sierpień 2006)
Paweł Żurowski (od 2006r do chwili obecnej)

              Wicedyrektorzy

Barbara Stańczyk (1997-2001)
Danuta Poręcka (2002-2003)
Bronisława Pakier (2003-2004)
Jolanta Lau ( 2004-2005)
Paweł Żurowski (2005 – 2006)
Monika Rutkowska (od 2001r. do chwili obecnej)
Beata Róg (od 2006r. do chwili obecnej).

                                               Opracowały: Zofia Joanna Piasecka i Barbara Przytarska

 

Uczniowie

Koła zainteresowań
Galeria zdjęć
Gazetka szkolna
Klasy
Samorząd szkolny
Konkursy
Ciekawe strony
Nasze sukcesy
Wykaz podręczników
Kalendarz
Informatyka
 

Rodzice

Rada Rodziców
Dzienniczek UO-NET

Nauczyciele

Dyrekcja
Nauczyciele
Dziennik UO-NET
Publikacje nauczycieli
Terapia


 

© 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.