Strona główna

Szkoła

Ogłoszenia
Z życia szkoły
Historia
Położenie-dojazd
Kontakt
Dzwonki
Biblioteka
Świetlica
Sport
Dokumenty
Plan lekcji
Nasz patron
 

Administracja

Kierownik gospodarczy
Kadry
Sekretariat
Stołówka
 

Inne

Szkoła marzeń
Native Speakers
eTwinning
Nowa Iwiczna Band
 

14.12.2010r.

WSO- zatwierdzony (projekt)
 
WSO dla Szkoły Podstawowej

przeczytaj...>


WSO dla Gimnazjum

przeczytaj...>

 

14.12.2010r.

Statut... (projekt)

 ... Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej


                                                         
   zobacz treść...>

25.11.2010r.

Warunki realizacji projektu edukacyjnego... (projekt)

 ... w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji z 30 kwietnia 2007 ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póz. Zm.)

                                                         
   zobacz treść...>

24.03.2010r.

ZARZĄDZENIE NR /0161/2/10... (obowiązujący)

 ...Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
z dnia 24 marca 2010r. W sprawie zasad udostępniania sal gimnastycznych w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

                                                         
   zobacz treść zarządzenia...>

26.02.2010r.

ZARZĄDZENIE NR /0161/1/10... (obowiązujący)

 ...Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
z dnia 26 lutego 2010r. W sprawie terminów rekrutacji oraz terminu składania dokumentów do Gimnazjum

                                                         
   zobacz treść zarządzenia...>

08.09.2009r.

ZARZĄDZENIE NR 0161/2/09... (obowiązujący)

 ...Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
z dnia 29 maja 2009r. w zasad udostępniania sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

                                                         
   zobacz treść zarządzenia...>

27.02.2009r.

ZARZĄDZENIE NR 1...

 ...Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminu składania dokumentów do Gimnazjum

                                                         
   zobacz treść zarządzenia...>

27.02.2009r.

Aneks do statutu.... (obowiązujący)

 ...Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
W rozdziale IV Organizacja pracy szkoły dodaje się §28a w brzmieniu

                                       
   zobacz treść aneksu...>

14.11.2006r.

Statut szkoły - zatwierdzony (obowiązujący)  
 
Tekst statutu przygotował zespół (M. Rutkowska, K. Balcerzak, E. Misztal, E. Makowska) pod kierownictwem pani dyr. Moniki Rutkowskiejwięcej...>

14.11.2006r.

WSO- zatwierdzony (obowiązujący)
 
WSO dla Szkoły Podstawowej

przeczytaj...>


WSO dla Gimnazjum

przeczytaj...>

 

24.10.2006r.

Statut szkoły - propozycja
 
Tekst statutu przygotował zespół pod kierownictwem pani Moniki Rutkowskiejwięcej...>

25.09.2006r.

Program wychowawczy SP
 
Tekst programu wychowawczego dla Szkoły Podstawowej przygotowały:
Irmina Dobrzyńska, Małgorzata Sołtan, Katarzyna Dębska

więcej...>
 

07.09.2006r.

Program Profilaktyczny ZSP w Nowej Iwicznej
 
Program został przygotowany dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2006/2007. Program profilaktyczny stanowi uzupełnienie programu wychowawczego szkoły.  Motto programu to
"Przemocy i agresji mówimy - stop!"
więcej...>
 

05.09.2006r.

WSO- projekt
 
WSO dla Szkoły Podstawowej

przeczytaj...>


WSO dla Gimnazjum

przeczytaj...>
 

 

Uczniowie

Koła zainteresowań
Galeria zdjęć
Gazetka szkolna
Klasy
Samorząd szkolny
Konkursy
Ciekawe strony
Nasze sukcesy
Wykaz podręczników
Kalendarz
Informatyka
 

Rodzice

Rada Rodziców
Dzienniczek UO-NET

Nauczyciele

Dyrekcja
Nauczyciele
Dziennik UO-NET
Publikacje nauczycieli
Terapia

© 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.